Rēs et Dēsignātiōnēs Fībrārum Ad Plūs Optionēs Fībrārum Et Possibilitātēs Novārum Māteriārum Ducunt. | Addo Venustas ad Vester Designo cum Singularis Impressus Vincula

R&D | Distributor vittae sericae in magna copia

R&D

Rēs et Dēsignātiōnēs Fībrārum Ad Plūs Optionēs Fībrārum Et Possibilitātēs Novārum Māteriārum Ducunt.

  • Noster ēquītātus R&D continuē modōs novōs et ēlegantēs fībrīs ornāmentōrum renovandīs et augendīs operam dat.
  • Semper novissimās fībrās quaerimus ut plūs possibilitātēs et varietātēs ad nostrās fībrās addāmus.
  • Cum industria LED coniūnctī, KING YOUNG prīmus fuit in fībrīs LED/fībrīs opticīs quae mundum ēblēvērunt! Patenta in annō 2012 obtenta.
  • Præter fībrās ad cūstōdiam accommodātās quae omnēs postulātiōnēs clientium satisfaciunt, solūtiōnēs ad omnem applicātiōnem packaging offrīmus ex opibus nostrīs experientiārum in hāc industria iam per annōs circiter XXX.
  • Iam sentīvimus tendentiam globālem ad custōdiam ambientis et fībrās viridēs dēvelopāvimus quae fībrīs naturalibus et recycātīs, ut hēmpē, iūtō, cōtōne organō, PLA, vāsīs PET recycātīs...etc. ūtuntur et tēchnicīs speciālibus incoorporantur.
  • Noster ēquītātus R&D ex dēsignātōribus perītīs cōnstat quī cum software dēsignī graphicī novissimō ūtuntur ut omnēs generēs pulchrōrum exemplōrum ad vitam addant.
  • Ferīs mercātōriīs per orbem terrārum frequentē vīsitāmus ut prīmī colōrēs tendentiam perspiciāmus.

Atrium Expositiōnum

Ostende Cubiculum - Artifex Omnium Generum Taenia

Nuntius Editus